Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych

Abstrakt

Autorzy artykułu w sposób kompleksowy opisali najbardziej popularne metody stosowane w badaniach struktur sieciowych typu klaster przemysłowy. Wśród opisanych metod znalazły się metody ilościowe (Input/Output, location quotient LQ, shift-share), jakościowe (m.in. opinie ekspertów, multi-sectoral qualitative analysis MSQA, przeglądy) oraz mieszane (m.in. analiza GEM, diagram pajęczynowy, szablon narodowy, analiza sieci współpracy).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 10 - 19,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Santarek K., Szerenos A.: Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. Nr 12 (2006), s.10-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi