Ocena jakości synchronicznych kanałów TDM emulowanych w sieci dostępowej wykorzystującej Ethernet - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości synchronicznych kanałów TDM emulowanych w sieci dostępowej wykorzystującej Ethernet

Abstrakt

Rozpowszechnienie Ethernetu powoduje eliminowanie rozwiązań typowych dla sieci TDM, z synchronizacją na poziomie bitów. Sieć NGN obok usług VoIP zakłada też realizację usług "konserwatywnych", dla których jest wymagana synchronizacja bitowa pomiędzy stroną nadawczą i odbiorczą, poprzez sieć komunikacyjną. Gdy wykorzystanie istniejącej wcześniej sieci TDM staje się nieopłacalne, rozwiązaniem jest użycie emulowanych kanałów o stałej przepływności w sieci IP/Ethernet. Jest to celowe w szerokopasmowych sieciach dostępowych, które mogą być realizowane w jednolitej technologii. Typowe metody uzyskania synchronizacji bitowej to synchronizacja ze źródeł zewnętrznych (SDH/GPS), lub adaptacyjne odtwarzanie taktu ze strumienia danych. Elementem oceny jakości kanałów TDM emulowanych w sieci IP jest analiza synchronizacji zegarów bitowych, i pogorszenia jakości transmisji w wyniku utraty pakietów i błędów synchronizacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 313 - 318,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Smoleński L.: Ocena jakości synchronicznych kanałów TDM emulowanych w sieci dostępowej wykorzystującej Ethernet // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.313-318
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi