Od 'Parker Morris Standards' do 'Building for Life': normatyw urbanistyczny jako narzędzie wartościowania przestrzeni miasta - doświadczenie krajów anglosaskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Od 'Parker Morris Standards' do 'Building for Life': normatyw urbanistyczny jako narzędzie wartościowania przestrzeni miasta - doświadczenie krajów anglosaskich

Abstrakt

Artykuł zawiera szkicową charakterystykę anglosaskich normatywów urbanistycznych (m.in. Parker Morris Standards oraz CABE Building for Life) oraz roli, jaką normatywy odgrywają w kształtowaniu jakości zamieszkania w zespołach zabudowy wielorodzinnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wartościowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej strony 205 - 216
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pancewicz Ł.: Od 'Parker Morris Standards' do 'Building for Life': normatyw urbanistyczny jako narzędzie wartościowania przestrzeni miasta - doświadczenie krajów anglosaskich// Wartościowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej/ ed. ed. Mikołaj Madurowicz. Warszawa: Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2010, s.205-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi