Odtwarzanie strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy użyciu estymatora typu MRAS z obserwatorem Luenbergeraw roli modelu adaptacyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odtwarzanie strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy użyciu estymatora typu MRAS z obserwatorem Luenbergeraw roli modelu adaptacyjnego

Abstrakt

Artykuł prezentuje zasady działania i schematy blokowe zmodyfikowanych estymatorów typu MRAS prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. W proponowanym estymatorze strumienia wykorzystano model obserwatora Luenbergera z dodatkowymi integratorami. Do estymacji prędkości wykorzystano różnicę pomiędzy zmierzoną a estymowaną wartością prądu stojana

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe strony 51 - 57,
ISSN: 0239-3646
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Niestrój R., Lewicki A., Białoń T., Pasko M.: Odtwarzanie strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy użyciu estymatora typu MRAS z obserwatorem Luenbergeraw roli modelu adaptacyjnego// Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. -., nr. nr 83 (2009), s.51-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi