Oficjalne porozumienia i umowy, regulujące rozwój współczesnych stosunków polsko-estońskich. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oficjalne porozumienia i umowy, regulujące rozwój współczesnych stosunków polsko-estońskich.

Abstrakt

Przemiany społeczno-polityczne, zachodzące w latach 90-tych w Polsce i Estonii wywierają ważny wpływ na rozwój stosunków pomiędzy obu krajami. Istotne jest znaczenie regulacji prawnych. Rozwój współczesnych stosunków polsko-estońskich i partnerskiej współpracy służy interesom obu państw i narodów, dostrzega się w nich wolę regulacji i normalizacji oraz wzajemnego wsparcia na drodze do struktur europejskich. Dotychczas obie strony zawarły wiele umów, porozumień, traktatów regulujących wielopłaszczyznową współpracę w znaczących sektorach życia społeczno-politycznego. Zauważa się, że w ramach rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego oba państwa będą dążyły do kształtowania i regulowania nowych płaszczyzn sprzyjających wzajemnej współpracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu strony 248 - 258
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Oficjalne porozumienia i umowy, regulujące rozwój współczesnych stosunków polsko-estońskich. // Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu/ ed. E. Grzegorzewska - Mischka Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.248-258
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi