Olek - uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Olek - uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej

Abstrakt

Autorami publikacji są rodzice dziecka, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami z czteroletniej edukacji dziecka z autyzmem w szkole podstawowej, integracyjnej. We wstępie opisano diagnozę, przeprowadzone terapie, pobyt w przedszkolu i rozwój dziecka przed pójściem do szkoły. W drogiej części opisano pobyt dziecka w szkole integracyjnej w klasach 1-4, w szczególności przedstawiono zalety i wady tego typu placówki. Wśród zalet szkoły integracyjnej podkreślono duży, pozytywny wpływ nauki w szkole na rozwój mowy oraz możliwość przebywania dziecka w grupie rówieśników. Wadą szkoły integracyjnej jest natomiast duże obciążenie nauką, niewystarczające dostosowanie treści i tempa nauki do ograniczonych możliwości dziecka z autyzmem oraz brak opieki pozalekcyjnej dla dziecka w klasach 4-6.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autyzm strony 29 - 32,
ISSN: 1644-5899
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Bray R., Bray R.: Olek - uczeń z autyzmem w szkole integracyjnej// Autyzm. -., nr. 14 (2014), s.29-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 316 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi