On electrical and photoconductive properties of mixed Nb2O5/TiO2 sol-gel thin films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On electrical and photoconductive properties of mixed Nb2O5/TiO2 sol-gel thin films

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki przewodnictwa elektrycznego i fotoprzewodnictwa cienkich warstw TiO2 i Nb2O5/TiO2 otrzymanych metodą zol-żel. Pomiary przeprowadzono w funkcji temperatury i natężenia oświetlenia zarówno w próżni jak i w powietrzu. Struktura warstw została zbadana metodami XRD oraz AFM. W pracy zaobserwowano zaobserwowano spadek fotoprzewodnictwa wraz z zawartością Nb2O5

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 356, strony 2042 - 2048,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Joskowska D., Pomoni K., Vomvas A., Kościelska B., Anastassopoulos D.: On electrical and photoconductive properties of mixed Nb2O5/TiO2 sol-gel thin films// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 356, nr. Iss. 37-40 (2010), s.2042-2048
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi