On the mechanism of oscillations in three-phase system containing coationc surfactant and nitrobenzene liquid membrane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the mechanism of oscillations in three-phase system containing coationc surfactant and nitrobenzene liquid membrane

Abstrakt

Obserwuje się oscylacje różnicy potencjału elektochemicznego między fazami wodnymi oscylatora zawierającego bromek heksadecylotrimetyloamoniowy. Ta różnica potencjału składa sie z potencjałów na granicach faz między membraną a fazą wodną donorową oraz membraną a fazą wodną akceptorową. Wykazano, że oscylacje zachodzą na granicy fazy akceptorowej i membrany. Są one spowodowane procesami adsorpcji/desorpcji pary jonowej surfaktantu i pikrynowego kwasu oraz ich przejsciem do fazy akceptorowej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M.: On the mechanism of oscillations in three-phase system containing coationc surfactant and nitrobenzene liquid membrane// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi