Opinia techniczna nt. zgodności z obowiązującymi przepisami projektu drogowego zadania „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin”. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opinia techniczna nt. zgodności z obowiązującymi przepisami projektu drogowego zadania „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin”.

Abstrakt

Celem opracowania jest wykonanie opinii dotyczącej zgodności z obowiązującymi przepisami projektu drogowego zadania „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkami S11 od Węzła „Koszalin” do Węzła „Bielice”. Uwagi i rekomendacje zawarte w opinii do projektu, które powinny przyczynić się do podniesienia jakości i zoptymalizowania przyjętych rozwiązań. Ocena projektu dzieli się na ocenę ogólną odnoszącą się do podstawowych założeń projektowych i ocenę szczegółową obejmującą ocenę rozwiązań poszczególnych elementów przekroju poprzecznego, trasy, profilu podłużnego, odwodnienia, skrzyżowań i zjazdów publicznych, węzłów, oświetlenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi