Optimal and safe control planning with the use of discrete optimization - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal and safe control planning with the use of discrete optimization

Abstrakt

W opracowaniu zaproponowano metodę projektowania optymalnych i tolerujących uszkodzenia systemów sterowania opartych na wykorzystaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej. Publikacja przedstawia potencjalne wady i zalety metody. Główna idea proponowanego algorytmu sprowadza się do wykorzystania struktury grafu przepływowego w celu stworzenia reprezentacji dynamiki własnej danego procesu. Poszukiwana trajektoria optymalna, jeśli istnieje, jest reprezentowana przez najtańszą ścieżkę w tak zdefiniowanym grafie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Recent Advances in Control and Automation strony 283 - 292
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Oliński K.: Optimal and safe control planning with the use of discrete optimization// Recent Advances in Control and Automation/ ed. eds. K. Malinowski, L. Rutkowski. Warsaw: Academic Publishing House EXIT, 2008, s.283-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi