Optymalizacja długości krzywych przejściowych przy budowie i modernizacji linii kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja długości krzywych przejściowych przy budowie i modernizacji linii kolejowych

Abstrakt

W drogach szynowych przy obliczaniu długości krzywych przejściowych analizowane są jedynie warunki na ich długość minimalną. Odmienna sytuacja występuje przy projektowaniu dróg, gdzie rozpatrywane są też warunki na długość maksymalną. Spośród nich szczególną rangę ma warunek poprawności geometrycznej układu. W artykule zawarto jego adaptację do specyfiki trasy kolejowej. Sformułowano cel optymalizacji przy obliczaniu długości krzywej przejściowej i omówiono przebieg realizacji takiego projektu. Przedstawiono przykład wykorzystania w konkretnym projekcie oraz propozycje zmian w przepisach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym strony 167 - 181
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Nowakowski M.: Optymalizacja długości krzywych przejściowych przy budowie i modernizacji linii kolejowych// W : Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym/ Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2014, s.167-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi