Optymalizacja pobudzeń dla celów identyfikacji parametrów modeli zmiennych stanu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja pobudzeń dla celów identyfikacji parametrów modeli zmiennych stanu

Abstrakt

W pracy omówiono zagadnienie optymalizacji pobudzeń dla celów identy-fikacji parametrów modeli kompartmentowych systemów farmakokine-tycznych opisanych w kategoriach zmiennych stanu. Przedstawiono pobu-dzenia optymalne zaprojektowane według kryterium A-optymalności. Zaprojektowane pobudzenia optymalne, w obrębie klasy pobudzeń o ograniczonej energii, zapewniają maksymalną osiągalną dokładność estymat parametrów. W farmakokinetyce nałożenie ograniczenia na ener-gię pobudzenia konieczne jest w przypadku leków, których szybkie poda-wanie powoduje występowanie skutków ubocznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 114 - 117,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kalicka R., Pietrenko-Dąbrowska A., Lipiński S.: Optymalizacja pobudzeń dla celów identyfikacji parametrów modeli zmiennych stanu// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.114-117
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi