Różne kształty pobudzeń optymalnych dla celów identyfikacji parametrów modeli systemów farmakokinetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Różne kształty pobudzeń optymalnych dla celów identyfikacji parametrów modeli systemów farmakokinetycznych

Abstrakt

W pracy przedstawiono optymalizację pobudzeń dla celów identyfikacji parametrycznej kompartmentowych modeli systemów farmakokinetycznych opisanych w kategorii zmiennych stanu. Stosowana w pracy funkcja kryterialna to ślad macierzy Fishera (optymalizacja czułościowa). Rozważono klasę pobudzeń optymalnych o ograniczonej energii, ze względu na występowanie w przypadku wielu leków skutków ubocznych zależnych od szybkości podania leku. Zadanie optymalizacji pobudzenia z ograniczeniem na energię jest zadaniem programowania nieliniowego z ograniczeniem (Nonlinear Programming; NLP). Zadanie NLP rozwiązano przy wykorzystaniu warunków koniecznych Kuhna-Tuckera. Przebadano szereg modeli przyjmując różne wartości energii pobudzenia optymalnego i różne czasy trwania pobudzenia. Uzyskano pobudzenia optymalne o różnych kształtach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pietrenko-Dąbrowska A., Kalicka R.: Różne kształty pobudzeń optymalnych dla celów identyfikacji parametrów modeli systemów farmakokinetycznych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi