Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura modalna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura modalna

Abstrakt

W pracy zaproponowano metodę wyznaczania optymalnej prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania. Pierwszym etapem procedury jest walidacja parametrów modelu dyskretnego MES przedmiotu obrabianego z wynikami identyfikacji modalnej rzeczywistego obiektu. Po dopasowaniu parametrów modelu dyskretnego przedmiotu tworzony jest model hybrydowy procesu obróbki. Następnie dopasowywane są parametry symulacji i dla wybranych prędkości obrotowych narzędzia realizowane są symulacje procesu skrawania. Po ich zakończeniu, jako optymalna wybierana jest prędkość, dla której uzyskano najniższą wartość RMS drgań. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 41 razy

Licencja

Copyright (Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane strony 39 - 46
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura modalna// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2018, s.39-46
Bibliografia: test
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi