Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015

Abstrakt

Książka przeznaczona jest dla studentów studiów ekonomicznych, w programie których znajdują się przedmioty związane z modelowaniem i symulacją procesów biznesowych, ale także dla analityków wykorzystujących narzędzia informatyczne do opisu i wizualizacji procesów. Poszczególne zagadnienia zostały zamknięte w 14 rozdziałach. W rozdziale 1 omówiono podstawowe zagadnienia definicyjne związane z podejściem procesowym oraz zarządzaniem procesami. Rozdział 2 został poświęcony kwestiom identyfikacji i klasyfikacji procesów oraz wdrażaniu podejścia procesowego. W rozdziale 3 poruszono tematykę modelowania procesów w organizacji oraz zaprezentowano potencjalne narzędzia informatyczne, jakie można w tym celu wykorzystać. Rozdziały 4-13 dotyczą budowy modelu przepływu procesu, definiowania jego parametrów, a następnie wnioskowania z danych umieszczonych w raporcie po przeprowadzeniu eksperymentu symulacyjnego. W tym celu wykorzystano narzędzia dostępne w programie iGrafx 2015. Rozdział 14 przedstawia realizację przykładowego zadania, począwszy od tworzenia diagramu przepływu procesu, a skończywszy na porównaniu wyników symulacji procesu dla dwóch scenariuszy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015. Gdański: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.202 s. ISBN 978-83-7348-734-5

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi