Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów

Abstrakt

W pracy opisano wybrane właściwości szczególnego przypadku radiowego kolorowania grafów, zwanego kolorowaniem średnicowym. Podano zasadę działania algorytmu optymalnego kolorowania średnicowego i oszacowania liczby średnicowej grafu w przypadku ogólnym oraz dla ścieżek i cykli. Korzystając z podanego algorytmu, znaleziono dokładne wartości liczby średnicowej dla ścieżek i cykli niewielkiej długości, co pozwoliło na obalenie wcześniej stawianych w literaturze hipotez dotyczących wartości liczby średnicowej ścieżek. Wysunięto przypuszczenie, że udowodnione w pracy oszacowania górne dla ścieżek są dokładne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kosowski A.: Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi