Oznaczanie neurotoksyny, β-N-metylamino-L-alaniny (BMAA), w materiale biologicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie neurotoksyny, β-N-metylamino-L-alaniny (BMAA), w materiale biologicznym

Abstrakt

β-N-metylamino-L-alaniny (BMAA) jest naturalnie występującym niebiałkowym aminokwasem. W strukturze związku występuje grupa karboksylowa o pKa1 2,1 , pierwszorzędowa grupa aminowa o pKa2 6,5 i drugorzędowa grupa aminowa o pKa3 9,8. Przy fizjologicznych wartościach pH (7,4), w obecności CO2/HCo3-, BMAA tworzy węglanowe addukty (BMAA-α - NCO2 i BMAA-β-NCO2) o działaniu agonistycznym względem receptorów glumatinianu. Efektem jest wzrost międzykomórkowego poziomu Ca w neuronach ruchowych oraz ich niepobudzenie, uszkodzenie i śmierć. BMAA odkryto w 1967 roku w nasionach sagowca Cycas micronesica, z których mieszkańcy wyspy Guam wytwarzali mąkę. Na podstawie wykonanych pomiarów określono , że stężenie toksyny w mace osiągało wartość 250 µg/g. Warunkiem właściwego rozpoznania istniejącego ryzyka oraz skutków narażenia na działanie BMAA jest optymalizacja i walidacja technik ekstrakcji i detekcji. Takie badania powinny być prowadzone niezależnie w kilku laboratoriach z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia o odpowiedniej charakterystyce metrologicznej.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 29 - 37,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Mazur-Marzec H., Namieśnik J.: Oznaczanie neurotoksyny, β-N-metylamino-L-alaniny (BMAA), w materiale biologicznym// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 3 (2017), s.29-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi