Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń środowiska za pomocą techniki chromatografii gazowej po ich derywatyzacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń środowiska za pomocą techniki chromatografii gazowej po ich derywatyzacji

Abstrakt

Przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące przeprowadzania analitów w pocho-dne na etapie przygotowania próbek do analizy chromatograficznej. Omówionopodstawowe sposoby przekształcania oraz korzyści z tego wynikające. Na przy-kładzie analitów z dwóch grup związków: herbicydów fenoksykwasowych i feno-lowych oraz związków karbonylowych scharakteryzowano najczęściej stosowaneodczynniki do ich derywatyzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 495 - 525
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi