Ozonowanie w oczyszczaniu barwnych wód podziemnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ozonowanie w oczyszczaniu barwnych wód podziemnych

Abstrakt

W publikacji przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych w skali laboratoryjnej, nad zastosowaniem ozonowania w uzdatnianiu wody podziemnej o podwyższonej barwie oraz ponadnormatywnych stężeniach żelaza i manganu. W całym zakresie zastosowanych dawek ozonu (1,0-10,0 mg O3/l), wraz ze wzrostem dawki obserwowano poprawę wszystkich badanych parametrów jakościowych wody (barwy, mętności, manganu, żelaza oraz absorpcji UV). Zmniejszenie barwy poniżej dopuszczalnej granicy 15 mg Pt/l (efektywność ok. 67 %) uzyskano dla dawki ozonu w granicach od 2,5 do 3,0 mg O3/l. Zwiększając dawki ozonu do 10,0 mg O3/l, uzyskiwano dalsze obniżenie barwy do około 6 mg Pt/l (87 %).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zaopatrzeniew wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne = Warer supply and water quality : prsent issues. T. I strony 339 - 341
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bray R.: Ozonowanie w oczyszczaniu barwnych wód podziemnych // Zaopatrzeniew wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne = Warer supply and water quality : prsent issues. T. I/ ed. praca zbiorowa pod red. M. M. Sozińskiego. Poznań: PZIiTS, 2010, s.339-341
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi