Partnerstwo publiczno-prywatne w ocenie potencjalnych partnerów tej współpracy - badania i prezentacja wyników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partnerstwo publiczno-prywatne w ocenie potencjalnych partnerów tej współpracy - badania i prezentacja wyników

Abstrakt

Obszarem badań praktycznych, których przeprowadzenie było niezbędne do oceny dotychczasowego stopnia wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy finansowania różnych przedsięwzięć gospodarczych, były działania dokonywane w tym zakresie przez organy samorządowe Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz kilku wybranych gmin z najbliższego terytorialnie otoczenia Trójmiasta. Zbadano również podejście do tematu PPP przedsiębiorców prywatnych. Po przeanalizowaniu stanowisk obu stron potencjalnego partnerstwa zdiagnozowano główne obawy i zagrożenia takiej współpracy, obszary niechęci i ostrożnego podejścia, a następnie wyprowadzono wnioski i rekomendacje. PPP stwarza, co prawda szanse na wzajemną współpracę sektora publicznego i prywatnego, ale jest to szansa, która może zostać wcielona w życie jedynie przy wzajemnym zaufaniu i odpowiednim spolaryzowaniu wzajmnych oczekiwań, praw i obowiązków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012 strony 94 - 116
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E., Banasik P., Wyrzykowski W.: Partnerstwo publiczno-prywatne w ocenie potencjalnych partnerów tej współpracy - badania i prezentacja wyników// Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012/ ed. ed. Ewa Grzegorzewska-Mischka Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.94-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi