Partycypacja społeczna na rzecz odnowy przestrzeni publicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partycypacja społeczna na rzecz odnowy przestrzeni publicznej

Abstrakt

Rodział dotyczy różnych wymiarów planowania partycypacyjnego na rzecz rozwoju jakości przestrzeni publicznej w mieście

Autorzy (14)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym : Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto strony 195 - 295
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Rembarz G., Lasota A., Golędzinowska A., Bednarska M., Cyrzon N., Rudeńska M., Leszczyński M., Twardoch A., Harat Ł., Dettlaff W., Jurecka A., Popieralski A., Mrozek P., Szpilewicz M.: Partycypacja społeczna na rzecz odnowy przestrzeni publicznej// Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym : Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto/ ed. Gabriela Rembarz, Justyna Martyniuk-Pęczek Gdańsk: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Sopocka Szkoła Wyższasz¹, 2015, s.195-295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi