Passive sonar with cylindrical array. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Passive sonar with cylindrical array.

Abstrakt

Artykuł prezentuje sposób wykorzystania sonaru aktywnego z anteną cylindryczną do nasłuchu pasywnego podwodnych źródeł dźwięku. Wykazano, że wykrycie źródła dźwięku i określenie jego namiaru może być zrealizowane bez zmian konstrukcji odbiornika. Wymagana jest jedynie zmiana algorytmów przetwarzania sygnałów w beamformerze. Wykazano również, że w celu zwiększenia dokładności namiaru można zastosować wysokorozdzielcze metody estymacji widma przestrzennego. Metody te są skuteczne dla kątów padania fali zawartych w szerokości wiązki sonaru. Błędy dla większych kątów są skutkiem nierównomiernego próbkowania rozkładu pola akustycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Acoustics nr 31, strony 365 - 371,
ISSN: 0137-5075
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Marszal J., Leśniak W., Salamon R., Jedel A., Zachariasz K.: Passive sonar with cylindrical array.// Archives of Acoustics. -Vol. 31., nr. nr. 4(Supplement) (2006), s.365-371
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi