Pękanie opóźnione w aspekcie mechaniki pękania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pękanie opóźnione w aspekcie mechaniki pękania

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skłonności do pękania zimnego złączy spawanych ręcznie elektrodami otulonymi na okrętowej stali gat. AH36. Badania prowadzono dla złączy o zawartości wodoru dyfundującego w zakresie 0-15,5ml/100gFe. Naprężenia krytyczne z próby przeliczono na wartości współczynnika intensywności naprężeń i porównano je z wartościami określonymi doświadczalnie dla próbek cykindrycznych oraz z wartościami określonymi teoretycznie. Uzykane wyniki stwarzają możliwość przewidywania zachowania się rzeczywistych złączy z punktu widzenia skłonności do zimnego pękania.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kozak T.: Pękanie opóźnione w aspekcie mechaniki pękania// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi