Perspektywy wykorzystania technologii internetowych typu E-learning w dydaktyce szkół wyższych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy wykorzystania technologii internetowych typu E-learning w dydaktyce szkół wyższych.

Abstrakt

Artykuł dotyczy nauczania przez Internet na poziomie uniwersyteckim. Zaprezentowany został model wirtualnego uniwersytetu, który obejmuje materiały dydaktyczne, komunikację, egzaminy i organizację. Artykuł koncentruje się na technicznych zagadnieniach. Przeanalizowano także wpływ wykorzystania technologii E-learning na różne aspekty życia wyższej uczelni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka
ISSN: 9999-9999
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gwoździńska A., Kaczmarek J.: Perspektywy wykorzystania technologii internetowych typu E-learning w dydaktyce szkół wyższych.// Prace naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka. -., nr. 2 (2002),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi