Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka. Cz. II. Emisja PBDE z materiałów polimerowych do powietrza wewnętrznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka. Cz. II. Emisja PBDE z materiałów polimerowych do powietrza wewnętrznego

Abstrakt

Problem występowania w prawie wszystkich obszarach środowiska związków z grupy polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) jest aktualnym zagadnieniem. W analityce PBDE wśród metod, umożliwiających identyfikację i oznaczanie tych zanieczyszczeń w próbkach o różnym (nierzadko – skomplikowanym) składzie matrycy, dominują techniki wykorzystujące chromatografie gazową sprzężoną ze spektrometrią mas. W poprzednim artykule opisano procedury analityczne, umożliwiające izolację i oznaczenie końcowe PBDE w próbkach materiału polimerowego oraz próbkach kurzu domowego. W tej części skupiono uwagę na opisie sposobów badania emisji PBDE z tworzyw sztucznych do powietrza wewnętrznego. Rozważania dotyczą również hipotetycznych modeli doświadczalnych, służących do badania wielkości emisji PBDE oraz zastosowania w tym celu modelowania matematycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 18 - 21,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Śmiełowska M., Zabiegała B.: Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka. Cz. II. Emisja PBDE z materiałów polimerowych do powietrza wewnętrznego// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2016), s.18-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi