Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium

Abstrakt

Przedstawiono informacje o zmianach emisji rtęci, ołowiu i kadmu w przeszłości, jak również przedyskutowano poziom aktualnych emisji tych zanieczyszczeń oraz ich scenariusze zmian w przyszłości. Przeanalizowano wpływ różnych parametrów na zmiany emisji w tym stopień implementacji różnych strategii kontroli emisji w Europie. Scenariusze zmian emisji w przyszłości oparte są na scenariuszach rozwoju gospodarczego w poszczególnych krajach europejskich jak również w oparciu o aktualne przepisy nt redukcji emisji w Europie. Zmiany emisji rtęci, ołowiu i kadmu porównano ze zmianami stężen tych zanieczyszczeń w powietrzu i opadzie atmosferycznym. Zaobserwowano że trend zmian emisji kadmu i ołowiu w Europie w ciągu ostatnich 20 lat jest zgodny z trendem zmian stężen tych zanieczyszczeń w powietrzu. Nieco inną relację zanotowano przy analizie trendów zmian tych metali w emisji i opadach atmosferycznych. Redukcja 60 % emisji kadmu jest porównywalna do redukcji 45 % tego metalu w opadach w ciągu ostatnich 20 lat. Zanotowano, że istnieje możliwość dalszej redukcji emisji metali w przyszłości, tak że w roku 2020 można uzyskać 37 % redukcji kadmu emitowanego w roku 2005, 51 % redukcji emisji ołowiu i 49 % redukcji emisji rtęci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT nr 43, strony 117 - 127,
ISSN: 1352-2310
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pacyna J., Pacyna E., Aas W.: Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium// ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. -Vol. 43., (2008), s.117-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi