Wyniki wyszukiwania dla: ŹRÓDŁA ANTROPOGENNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŹRÓDŁA ANTROPOGENNE

Wyniki wyszukiwania dla: ŹRÓDŁA ANTROPOGENNE

 • Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium

  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2008

  Przedstawiono informacje o zmianach emisji rtęci, ołowiu i kadmu w przeszłości, jak również przedyskutowano poziom aktualnych emisji tych zanieczyszczeń oraz ich scenariusze zmian w przyszłości. Przeanalizowano wpływ różnych parametrów na zmiany emisji w tym stopień implementacji różnych strategii kontroli emisji w Europie. Scenariusze zmian emisji w przyszłości oparte są na scenariuszach rozwoju gospodarczego w poszczególnych...

 • Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic cources in Europe

  Publikacja
  • E. G. Pacyna
  • J. Pacyna
  • J. Fudala
  • E. Strzelecka-Jastrząb
  • S. Hławiczka
  • D. Panasiuk
  • S. Nitter
  • T. Pregger
  • H. Pfeiffer
  • R. Friedrich

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki obliczeń emisji As, Cd, Cr, Ni i Pb do powietrza ze źródeł antropogennych w Europie. Obecnie spalanie paliw jest głównym źródłem emisji As, Cd, Cr i Ni (powyżej 50 % ogólnej emisji tych metali), natomiast spalanie benzyny jest głównym źródłem emisji Pb. Zaobserwowano ciągłą redukcje emisji tych metali w Europie w ciagu ostatnich 40 lat. Powiększający się stan wiedzy nt. źródeł, emisji oraz transportu i zachowania...

 • Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000

  Publikacja
  • E. G. Pacyna
  • J. Pacyna
  • F. Steenhuisen
  • S. J. Wilson

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2006

  W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat globalnej emisji rtęci oraz wyniki inwentaryzacji tej emisji do atmosfery ze źrodeł antropogennych w roku 2000. Największy udział w tej emisji ma spalanie paliw, głównie węgla w energetyce, przemyśle i w paleniskach domowych. Obliczono, że dwie trzecie całkowitej emisji wynoszącej około 2190 ton zostało wyemitowane do atmosfery w roku 2000 z tych własnie źrodeł. Emisja rtęci ze...

 • Mapping the spatial distribution of global anthropogenic mercury atmospheric emission inventories

  Publikacja
  • S. J. Wilson
  • F. Steenhuisen
  • J. Pacyna
  • E. G. Pacyna

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2006

  W pracy przedstawiono procedury zastosowane do przygotowania map emisji rtęci ze źrodeł antropogennych na skale globalna i przedyskutowano wyniki obliczeń przedstawione na tych mapach. Dane o emisji użyte do przygotowania map zostały obliczone i opublikowane przez Pacyna et al. (2006). W niniejszej pracy przedstawiono mapy emsji dla roku 2000 oraz zmodyfikowane mapy emisji dla roku 1995.Mapy z rozkladem emisji w układzie gridów:...