WYKORZYSTANIE TECHNIK OLFAKTOMETRII TERENOWEJ I GC×GC-TOFMS DO OCENY UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA OBSZARACH PRZYLEGŁYCH DO SKŁADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU SZADÓŁKACH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYKORZYSTANIE TECHNIK OLFAKTOMETRII TERENOWEJ I GC×GC-TOFMS DO OCENY UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA OBSZARACH PRZYLEGŁYCH DO SKŁADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU SZADÓŁKACH

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obszarach sąsiadujących ze składowiskiem odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej. Narzędziami, których wykorzystanie umożliwia badanie właściwości zapachowych odorantów występujących w powietrzu atmosferycznym in-situ są olfaktometry terenowe, których zastosowanie umożliwia identyfikację źródeł punktowych emisji odorów najbardziej uciążliwych sensorycznie na obszarach sąsiadujących ze składowiskiem odpadów komunalnych. Analizę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13725 „Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. W celu identyfikacji związków chemicznych wywołujących nieprzyjemne wrażenie zapachowe w powietrzu atmosferycznym nad obszarami zlokalizowanymi w pobliżu terenów składowiska odpadów komunalnych zastosowano technikę kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas i analizatorem czasu przelotu (GC×GC-TOFMS).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Powietrze Atmosferyczne: Jakość - Zagrożenie - Ochrona strony 203 - 211
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Lewkowska P., Byliński H., Gębicki J., Dymerski T., Namieśnik J.: WYKORZYSTANIE TECHNIK OLFAKTOMETRII TERENOWEJ I GC×GC-TOFMS DO OCENY UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA OBSZARACH PRZYLEGŁYCH DO SKŁADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU SZADÓŁKACH// Powietrze Atmosferyczne: Jakość - Zagrożenie - Ochrona/ ed. Kazimierz Gaj, Józef Kuropka Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s.203-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi