Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem olfaktometrii terenowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem olfaktometrii terenowej

Abstrakt

Wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej do oceny jakości powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowanie techniki olfaktometrii terenowej umożliwiło pomiar emisji odorów in-situ, wskazanie miejsc charakteryzujących się największą uciążliwością zapachową oraz określenie stężenia zapachowego w poszczególnych punktach pomiarowych.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 24 razy

Licencja

Copyright (Przemysł Chemiczny)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PRZEMYSL CHEMICZNY strony 1370 - 1373,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kolasińska P., Cieślik B., Dymerski T., Namieśnik J.: Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem olfaktometrii terenowej// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 6 (2017), s.1370-1373
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2017.6.31

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi