Składowiska odpadów komunalnych jako źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Składowiska odpadów komunalnych jako źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska

Abstrakt

Celem pracy było przeprowadzenie badań mających na celu określenie związków uwalnianych do powietrza ze składowisk odpadów komunalnych oraz charakterystyka ich właściwości zapachowych i toksycznych. Próbki powietrza analizowano za pomocą techniki TD-GC-MS. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie następujących związków: styren, benzen, ksylen, toluen, etylobenzen, disiarczek dimetylu, dekan, kwas butanowy i octowy. Największą ilość związków toksycznych i odoroczynnych zidentyfikowano w próbkach pobranych na obszarze składowania odpadów, następnie na placu dojrzewania kompostu i kompostowni kontenerowej, a najniższe poza obszarem składowiska

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Jakość powietrza - wpływ na środowisko strony 92 - 101
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kuklińska K., Melnyk A., Wolska L., Namieśnik J.: Składowiska odpadów komunalnych jako źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska// Jakość powietrza - wpływ na środowisko/ ed. red. W. Wardencki Gdańsk: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, 2013, s.92-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi