Porównanie algorytmów lokalizacji wewnątrzbudynkowej bazujących na radiowych pomiarach odległości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie algorytmów lokalizacji wewnątrzbudynkowej bazujących na radiowych pomiarach odległości

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wybranych algorytmów estymacji położenia, które mogą być zastosowane w systemach lokalizacji w środowiskach zamkniętych. Przedstawiono pięć algorytmów bazujących na pomiarach odległości. Następnie porównano ich dokładności estymacji w warunkach statycznych oraz dla scenariusza dynamicznego przy ustalonym rozmieszczeniu trzech stacji referencyjnych. Dokonano również porównania czasu estymacji pojedynczej pozycji przy użyciu każdego z algorytmów.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 261 - 264,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Magiera J., Siwicki W., Czapiewska A.: Porównanie algorytmów lokalizacji wewnątrzbudynkowej bazujących na radiowych pomiarach odległości// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.261-264
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.24
Źródła finansowania:
  • Badania zlecone przez IndoorNavi sp. z .o.o.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi