PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI POWIETRZA METODAMI BIOLOGICZNYMI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI POWIETRZA METODAMI BIOLOGICZNYMI

Abstrakt

Problematyka uciążliwości zapachowej, wywołanej emisjami substancji odorotwórczych z różnych źródeł, stanowi ważny problem społeczno – środowiskowy. Związki o charakterze odorowym są emitowane z wielu sektorów działalności człowieka, m.in. z zakładów oczyszczania ścieków i składowisk odpadów komunalnych. Związki te mogą być usuwane w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Ze względu na niskie koszty eksploatacyjne oraz niską odpadowość, metody biologiczne, w tym różne typy biofiltracji, są powszechnie stosowane do oczyszczania dużych objętości powietrza o względnie niskich stężeniach odorantów. Zastosowanie metod biologicznych do oczyszczania powietrza znane jest od przeszło 60 lat. Proces biofiltracji polega na rozkładzie zanieczyszczeń przez bakterie lub inne mikroorganizmy, zasiedlające porowate wypełnienie biofiltra. Mechanizm procesu obejmuje dyfuzję zanieczyszczeń z fazy gazowej do biofilmu, pokrywającego powierzchnię elementów wypełnienia. Zaabsorbowane w biofilmie związki ulegają następnie biodegradacji, a oczyszczony gaz opuszcza biofiltr. Grupy aparatów do biofiltracji obejmują: biopłuczki, biofiltry i biofiltry ze złożem zraszanym. W biopłuczkach, składniki z fazy gazowej przenikają do przepływającej w przeciwprądzie cieczy z osadem czynnym, który cyrkuluje w układzie zamkniętym, podlegając okresowo regeneracji i napowietrzaniu. W przypadku konwencjonalnego biofiltra, zanieczyszczony gaz jest nawilżany w osobnej komorze, a następnie kierowany do bioreaktora, wypełnionego materiałami pochodzenia naturalnego. Celem niniejszej pracy jest porównanie skuteczności biologicznego oczyszczania gazów w biofiltrach konwencjonalnych, biopłuczkach i biofiltrach ze złożem zraszanym. Porównanie ww. metod z zastosowaniem procedury numerycznej opiera się na ilościowej analizie zbioru parametrów procesowych, podzielonych na grupy, w celu wskazania najskuteczniejszej metody oczyszczania powietrza ze związków o charakterze odorowym. Dobór parametrów procesowych i uzyskiwaną wydajność oczyszczania powietrza zaproponowano na podstawie przeglądu literatury w zakresie biofiltracji. Otrzymane wyniki obliczeń wskazują, że spośród badanych technik biofiltracji, korzystne jest prowadzenie procesu dezodoryzacji powietrza metodą ze złożem zraszanym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
GOSPODAREK M., Rybarczyk P., Gębicki J.: PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI POWIETRZA METODAMI BIOLOGICZNYMI// XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów/ Warszawa: , 2018, s.1-6
Bibliografia: test
  1. Barbusinski K, Kalemba K, Kasperczyk D, Urbaniec K, Kozik V. Biological methods for odor treatment -A review. J Clean Prod 2017;152:223-41. doi:10.1016/J.JCLEPRO.2017.03.093. otwiera się w nowej karcie
  2. Wu H, Yan H, Quan Y, Zhao H, Jiang N, Yin C. Recent progress and perspectives in biotrickling filters for VOCs and odorous gases treatment. J Environ Manage 2018;222:409-19. doi:10.1016/J.JENVMAN.2018.06.001. otwiera się w nowej karcie
  3. Hernández M, Quijano G, Muñoz R, Bordel S. Modeling of VOC mass transfer in two-liquid phase stirred tank, biotrickling filter and airlift reactors. Chem Eng J 2011;172:961-9. doi:10.1016/J.CEJ.2011.07.008. otwiera się w nowej karcie
  4. Iranpour R, Cox HHJ, Deshusses MA, Schroeder ED. Literature review of air pollution control biofilters and biotrickling filters for odor and volatile organic compound removal. Environ Prog 2005;24:254-67. doi:10.1002/ep.10077. otwiera się w nowej karcie
  5. Mudliar S, Giri B, Padoley K, Satpute D, Dixit R, Bhatt P, et al. Bioreactors for treatment of VOCs and odours -A review. J Environ Manage 2010;91:1039-54. doi:10.1016/J.JENVMAN.2010.01.006. otwiera się w nowej karcie
  6. Vikrant K, Kim KH, Szulejko JE, Pandey SK, Singh RS, Giri BS, et al. Bio-filters for the treatment of VOCs and odors -a review. Asian J Atmos Environ 2017;11:139-52. doi:10.5572/ajae.2017.11.3.139. otwiera się w nowej karcie
  7. Schiavon M, Ragazzi M, Rada EC, Torretta V. Air pollution control through biotrickling filters: a review considering operational aspects and expected performance. Crit Rev Biotechnol 2016;36:1143- 55. doi:10.3109/07388551.2015.1100586. otwiera się w nowej karcie
  8. Rybarczyk P, Szulczyński B, Gębicki J, Hupka J. Treatment of malodorous air in biotrickling filters: a review. Biochem Eng J 2018. doi:10.1016/J.BEJ.2018.10.014. otwiera się w nowej karcie
  9. Oliva G, Zarra T, Naddeo V, Munoz R, Lebrero R, Angeles R, et al. Comparative Analysis of AOPs and Biological Processes for the Control of VOCs Industrial Emissions. Chem Eng Trans 2018;68:451-6. doi:10.3303/CET1868076. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 182 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi