Zastosowanie naturalnych i syntetycznych wypełnień w biofiltrach konwencjonalnych oraz w biofiltrach ze złożem zraszanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie naturalnych i syntetycznych wypełnień w biofiltrach konwencjonalnych oraz w biofiltrach ze złożem zraszanym

Abstrakt

Popularną metodą oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych jest biofiltracja. Proces biologicznej dezodoryzacji polega na wykorzystaniu zdolności mikrorganizmów do rozkładu różnego rodzaju związków, dzięki czemu zachodzi biodegradacja zanieczyszczeń. W wyniku tego powstają związki nietoksyczne i nieuciążliwe zapachowo. W niniejszym artykule przedstawione zostały dwie najskuteczniejsze metody dezodoryzacji powietrza: biofiltracja konwencjonalna i biofiltracja ze złożem zraszanym. Opisano mechanizm biofiltracji oraz poruszono zagadnienie stosowanych materiałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Laboratorium
ISSN: 1643-7381
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Marycz M.: Zastosowanie naturalnych i syntetycznych wypełnień w biofiltrach konwencjonalnych oraz w biofiltrach ze złożem zraszanym// Laborant -,iss. 14 (2020),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi