Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego

Abstrakt

Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano procesy prowadzące do lokalizacji portów jachtowych w tych obszarach oraz przebadano najważniejsze, położone w granicach miast, morskie porty jachtowe z terenu objętego badaniami. Na podstawie zebranego materiału wskazano czynniki wpływające na formę przestrzenną, lokalizację oraz na charakter portu jachtowego i jego relację z przestrzenią publiczną. Na tej podstawie stworzono typologię portów jachtowych w zależności od ich umiejscowienia w strukturze frontu wodnego miasta nadmorskiego i pełnionych funkcji. Następnie, na podstawie szczegółowej analizy wybranych przypadków, określono cechy i potencjał portu jachtowego jako czynnika centrotwórczego oraz wskazano sposoby ich wykorzystania w procesie kreowania przestrzeni publicznej miast portowych, a także możliwości zastosowania rozwiązań wielofunkcyjnych w ich strukturze. Szczególną uwagę poświęcono morskim portom jachtowym w Polsce, przy których projektowaniu zauważono wiele nieprawidłowości.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 411 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 168 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi