"Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne" - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

"Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

Abstrakt

Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego zrozumienia przemian zachodzących obecnie takich miastach jak Gdynia i Hamburg, ale także innych miast portowych takich jak: Gdańsk i Szczecin (Polska), Istambuł i Izmir (Turcja) oraz Lizbona (Portugalia). Wykorzystanie uwalniających się od funkcji przemysłowej i portowo-stoczniowej obszarów nadwodnych staje się głównym impulsem w dążeniu do realizacji strategii rozwoju miasta kompaktowego i budowania nowoczesnego wizerunku gospodarczego. "Mieszkanie w porcie" niegdyś najgorszy adres, dziś symbol społecznego prestiżu poddany został naukowej analizie. Czy projekty mieszkaniowe realizowane aktualnie z widokiem na port zarezerwowane są tylko dla obecnych elit finansowych? Jakie szanse ma rewitalizacja historycznych, przyportowych, socjalnych zespołów mieszkaniowych? Jaką rolę dla podnoszenia standardów środowiska zamieszkania miast portowych pełni kwestia wysokich jakości przestrzeń publicznej frontu wodnego? Czy i w jaki sposób ideały Oelsner'a i zatrudniających go przez 80 laty władz miasta, przyświecają współczesnym włodarzom miast portowych? Jak w Polsce i Niemczech u początku XXI wieku rozumiane są osiągnięcia cywilizacyjne sprzed wieku: ogólnodostępna przestrzeń publiczna, rozwój systemu miejskich terenów zielonych, trwałe wartości architektoniczne w budownictwie socjalnym: budynków mieszkaniowych i infrastruktury społecznej? Jakie dziś wartości bezwarunkowo należy dodać do tego pakietu i dlaczego? To kilka z licznych stale aktualnych pytań konferencyjnej dyskusji, do której wprowadzenie stanowiła historyczna sesja poświęcona Gustav'owi Oelsner'owi oraz prezentacji jego czasów w Polsce i Europie Wschodniej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Efekty działalności twórczej
Typ:
wystawa międzynarodowa, ekspozycja artystyczna, prezentacja projektów architekt.
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Rembarz G., Macikowski B., Kostrzewska M..: "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"; , 2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi