Pracownicy wiedzy - ich rola we współczesnej organizacji i problemy w zarządzaniu nimi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pracownicy wiedzy - ich rola we współczesnej organizacji i problemy w zarządzaniu nimi

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z pracownikami wiedzy oraz zarządzaniem nimi. W pierwszej jego części zamieszczono przegląd literatury związanej z tym rodzajem pracowników, a w drugiej dokonano analizy wybranych problemów związanych z zarządzaniem pracownikami wiedzy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą : wybrane problemy strony 37 - 45
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska M.: Pracownicy wiedzy - ich rola we współczesnej organizacji i problemy w zarządzaniu nimi// Zarządzanie wiedzą : wybrane problemy/ ed. [red. nauk. Krzysztof Leja] ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną WZiE PG, 2005, s.37-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi