Preparation and properties of nanoporius alumina-based humidity sensors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preparation and properties of nanoporius alumina-based humidity sensors

Abstrakt

Przedstawiono preparatykę czujników wilgotności na bazie nanoporowatego tlenku glinu. Wykorzystano spektroskopię impedancyjną do określenia właściwości czujników. Porównano właściwości czujników przygotowanych z różnymi parametrami procesu technologicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI strony 0 - 8,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Madany A., Jasiński P., Jasiński G., Chachulski B., Nowakowski A.: Preparation and properties of nanoporius alumina-based humidity sensors// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -., (2006), s.0-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi