Problemy wdrożenia zrównoważonej karty wyników w małych i średnich przedsiębiorstwach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy wdrożenia zrównoważonej karty wyników w małych i średnich przedsiębiorstwach

Abstrakt

Rozwój, rozumiany jako zachodzący w czasie proces pozytywnych zmian, warunkuje przetrwanie przedsiębiorstwa i prowadzącego je podmiotu w konkurencyjnym otoczeniu. Rozwój wymaga przyjęcia przez zarząd określonej strategii, która następnie musi zostać wdrożona. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań jakie muszą wykonać menedżerowie. W realizacji tego zadania pomocna jest Zrównoważona Karta Wyników. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów występujących w procesie wdrożenia ZKW w małych i średnich przedsiębiorstwach. W artykule została poruszona także problematyka wyboru aplikacji informacyjnych wspomagających wdrożenie i stosowanie tej metody w praktyce gospodarczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG strony 87 - 94,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Laszuk A.: Problemy wdrożenia zrównoważonej karty wyników w małych i średnich przedsiębiorstwach// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. -., (2005), s.87-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi