Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność

Abstrakt

Rozdział poświęcony został analizie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie dostępności środowiska zabudowanego. Omówiono horyzont legislacji prawnej (międzynarodowej i krajowej) poświęconej wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz projektowania uniwersalnego. Przedstawiono wyniki badań nad dostępnością obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. W części końcowej rozdziału przedstawiono rekomendacje zmian w zakresie polityk i edukacji, których celem powinien być nieskrępowany i równy dostęp osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych do przestrzeni publicznych i usług powszechnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność// Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich.. -., nr. nr 6 (2012), s.26-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 786 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi