Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych.

Abstrakt

Realizacja polityki przestrzennej miast realizuje się na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wytycznych tego dokumentu prawa lokalnego dopuszcza się realizacje poszczególnych budynków. Współgranie form dające obiektywne wrażenie harmonii przestrzennej jest tym co określamy jakością przestrzeni publicznej. Trafność zapisów planów miejscowych tworzy ramy organizujące działalność poszczególnych inwestorów. W przeciwieństwie do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej jakość przestrzeni publicznej w zapisach polskiego prawa nie jest priorytetem. Uchwalania planów przestrzennych nie pociąga za sobą realizacji wyposażenia tych przestrzeni w niezbędne elementy tj. zieleń, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe itp. Rozpowszechnione w Polsce planowanie doraźne, spełniające punktowo życzenia inwestorów, uniemożliwia stosowanie pozaustawowych narzędzi narzędzi planowania przestrzennego tj. jak konkursy czy koncepcje wstępne, dzięki którym w krajach o rozwiniętej kulturze planowania uzyskuje się wysoką jakość stosowanych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego strony 202 - 212
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Rembarz G., Załuski D.: Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych. // Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego/ ed. M.Kochanowski. Gdańsk: P.Gdań., 2002, s.202-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi