Przebudowa przekrycia jako element zmiany sposobu użytkowania obiektu zabytkowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przebudowa przekrycia jako element zmiany sposobu użytkowania obiektu zabytkowego

Abstrakt

W artykuleprzedstawiono opis zabytkowego budynku wozoni usytuowanej na terenie realizowanego osiedla mieszkaniowego, którego głowna część substancji mieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. W pracy omówiono stan techniczny przekrycia oraz przedstawiono propozycje modernizacji budynku z uwzględniniem jego zabytkowego charakteru

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 25 - 30,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Przebudowa przekrycia jako element zmiany sposobu użytkowania obiektu zabytkowego// Dachy. -., nr. 7 (2013), s.25-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi