Przestrzenne modelowanie i analiza elementów infrastruktur krytycznych w kontekście badania propagacji zagrożeń na terenie miasta Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzenne modelowanie i analiza elementów infrastruktur krytycznych w kontekście badania propagacji zagrożeń na terenie miasta Gdańska

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki badań nad metodami przestrzennych analiz zagrożeń terrorystycznych na terenie miasta Gdańska, przeprowadzonych w ramach współpracy pracowników Katedry Systemów Geoinformatycznych wydziału ETI PG z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W artykule przedstawione zostały wyniki zastosowania istniejących algorytmów modelowania zagrożeń atakiem bombowym i chemicznym, będących częścią standardów NATO, dla celów badania wpływu predefiniowanego zestawu zagrożeń infrastruktur krytycznych na ich otoczenie. W połączeniu z innowacyjnymi modelami analizy przestrzennej, opartymi między innymi na własnych algorytmach filtracji i interpolacji danych dotyczących podatności infrastruktury na dany typ ataku, pozwalają one na utworzenie między innymi kompleksowych map przestrzennej propagacji zagrożeń. Wyniki przeprowadzonych analiz zostały przedstawione w postaci tematycznych warstw przy pomocy dedykowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wytworzonego w toku powyższych badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 149 - 154,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kulawiak M.: Przestrzenne modelowanie i analiza elementów infrastruktur krytycznych w kontekście badania propagacji zagrożeń na terenie miasta Gdańska// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.149-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi