Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery

Abstrakt

W artykule przeanalizowano stan aktualny i kierunki rozwoju krajowego systemu przesy ł owego w kontek ś cie potrzeb gospodarki krajowej. Przedstawiono znaczenie sieci przesy ł owych oraz rol ę operatorów systemu przesy ł owego i systemów dystrybucyjnych w sektorze energetycznym. Oceniono mo ż liwo ś ci rozwoju przy uwzgl ę dnieniu aktualnych prognoz zapotrzebowania na energi ę , wytyczono potencjalne kierunki rozwoju. Przedstawiono priorytety inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, oszacowano efekty rzeczowe i systemowe planowanych dzia ł a ń .

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 1

  Scopus

Autorzy (9)

 • Zdjęcie użytkownika Marek Bartosik

  Marek Bartosik

  • Politechnika Łódzka Katedra Aparatów Elektrycznych
 • Zdjęcie użytkownika Marian Każmierkowski

  Marian Każmierkowski

  • . Instytut Elektrotechniki , Wydział IV PAN
 • Zdjęcie użytkownika Włodzimierz Lewandowski

  Włodzimierz Lewandowski

  • . Polska Grupa Energetyczna
 • Zdjęcie użytkownika Pawlik Maciej

  Pawlik Maciej

  • Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki
 • Zdjęcie użytkownika Tadeusz Peryt

  Tadeusz Peryt

  • . Państwowy Instytut Geologiczny
 • Zdjęcie użytkownika Tadeusz Skoczkowski

  Tadeusz Skoczkowski

  • Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej
 • Zdjęcie użytkownika Andrzej Strupczewski

  Andrzej Strupczewski

  • . Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Adam Szeląg

  Adam Szeląg dr hab. inż.

  • Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny wydanie 11, strony 297 - 302,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Bartosik M., Kamrat W., Każmierkowski M., Lewandowski W., Maciej P., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery// Przegląd Elektrotechniczny. -., iss. 11 (2016), s.297-302
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2016.11.69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi