Public relations jako narzędzie wspierające działalność przedsiębiorstwa budowlanego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Public relations jako narzędzie wspierające działalność przedsiębiorstwa budowlanego.

Abstrakt

Referat stanowi syntetyczne przedstawienie problematyki public relations (PR). Omówiono podstawy teoretyczne obejmujące: krótki rys historyczny, podstawowe definicje, pojęcie wizerunku i tożsamości oraz model budowy wizerunku firmy jak również otoczenie przedsiębiorstwa. Następnie zaproponowano metodykę postępowania, jaką należy zastosować w przypadku wdrażania PR w przedsiębiorstwie obejmującą: działania początkowe, budowę programu uraz sytuacje kryzysowe. Opracowanie uzupełniono badaniami przeprowadzonymi w wybranych przedsiębiorstwach budowlanych Trójmiasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konferencja Naukowa Ekologia w Inżynierii Procesów Budowlanych strony 105 - 113
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jedyńska E.: Public relations jako narzędzie wspierające działalność przedsiębiorstwa budowlanego. // Konferencja Naukowa Ekologia w Inżynierii Procesów Budowlanych/ Lublin: P. Lub. Wydz. Inż. Bud. i Sanit., Inst. Bud. i Archit., 2003, s.105-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi