QuEChERS - szybkość i łatwość w przygotowaniu próbek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

QuEChERS - szybkość i łatwość w przygotowaniu próbek

Abstrakt

Skomplikowany skład matrycy oraz śladowe poziomy oznaczanych składników stanowiły główny problem przy oznaczaniu związków organicznych w produktach żywności. Na przestrzeni lat opracowano wiele technik przygotowania próbek stałych jednak większość z nich zużywa duże ilości rozpuszczalników, są czasochłonne, kosztowne oraz do przeprowadzenia potrzebują wykwalifikowanego personelu.Potrzeba prostej, taniej techniki, którą można zastosować do wieloskładnikowych mieszanin substancji należących do różnych klas związków organicznych dostarczającej wyniki o wysokiej jakości przy minimalnej ilości kroków, zredukowanej ilości rozpuszczalników oraz naczyń laboratoryjnych doprowadziła do powstania rozwiązania znanego pod akronimem QuEChERS (ang. Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Podstawą w przygotowaniu próbki techniką QuEChERS jest ekstrakcja acetonitrylem, po której następuje wysalanie warstwy wodnej za pomocą bezwodnego siarczanu magnezu (MgSO4), chlorku sodu (NaCl) i składników buforujących w postaci soli cytrynianów do uzyskania korzystnej wartości liczbowej współczynnika podziału analitów pomiędzy fazę wodną (próbka) i organiczną (rozpuszczalnik użyty do ekstrakcji). Oczyszczanie ekstraktu zachodzi podczas dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (d-SPE). Próbki ekstraktów rozpuszczalnikowych mogą być poddane bezpośredniej analizie z wykorzystaniem chromatografii cieczowej lub gazowej.Technika ta jest już powszechnie wykorzystywana do przygotowania próbek o skomplikowanej matrycy w celu oznaczania takich substancji jak np. pestycydy, akrylamid, narkotyki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i wiele innych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 34 - 39,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kot-Wasik A., Janicka M., Zygler A., Wasik A., Namieśnik J.: QuEChERS - szybkość i łatwość w przygotowaniu próbek// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2012), s.34-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 839 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi