Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Abstrakt

Podstawowe problemy związane z realizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Najczęstsze błędy procesu inwestycyjnego. Problem konsekwencji błędnych ocen w zakresie warunków posadowienia. Złe posadowienie jako główna przyczyna niemal wszystkich awarii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 662 - 668,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2015), s.662-668
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi