Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie strategii i planów działań w obszarze rynku pracy przygotowanych przez władze samorządowe województwa pomorskiego.. Władze regionalne i lokalne województwa pomorskiego opracowały szereg dokumentów wytyczających główne kierunki polityki rynku pracy. Najważniejsze z nich to „Strategia rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020” oraz „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego”. Ich pozytywną cechą jest spójność wzajemna oraz z odpowiednimi dokumentami i planami centralnymi. Punktem wyjścia dla opracowania tych dokumentów i wynikającej z niej strategii w zakresie rynku pracy są dysproporcje rozwojowe występujące w województwie pomorskim. Rzutują one bardzo silnie na sytuację na lokalnych rynkach pracy, co wymaga zróżnicowanego podejścia m.in. do działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i zapobiegania marginalizacji niektórych grup społecznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polityka Społeczna strony 34 - 38,
ISSN: 0137-4729
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dominiak P., Gawrycka M.: Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim// Polityka Społeczna. -., nr. 11-12 (2014), s.34-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi