Removal of ammonia nitrogen from groundwater during nitrification processes using pressure filters = Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie nitryfikacji na filtrach ciśnieniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Removal of ammonia nitrogen from groundwater during nitrification processes using pressure filters = Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie nitryfikacji na filtrach ciśnieniowych

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań w skali ułamkowo technicznej nad wpływem podwyższonego i zmiennego ciśnienia (do 0,4 MPa) na przebieg usuwania amoniaku z wód podziemnych, w procesie nitryfikacji, w złożu filtracyjnym. Ustalono, że wszystkie filtry badawcze, zarówno ciśnieniowe jak i grawitacyjny, wymagały adaptacji do zmienionego składu filtrowanej wody. Okres adaptacji filtrów ciśnieniowych był dłuższy, niż dla filtra grawitacyjnego. Po zaadoptowaniu się filtrów proces nitryfikacji, zarówno w filtrze grawitacyjnym jak i w filtrach ciśnieniowych przebiegał z jednakową, wysoką skutecznością (ponad 80%).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Microorganisms in the environment and environmental engineering from ecology to technology strony 35 - 43
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bray R.: Removal of ammonia nitrogen from groundwater during nitrification processes using pressure filters = Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie nitryfikacji na filtrach ciśnieniowych// Microorganisms in the environment and environmental engineering from ecology to technology/ ed. eds. K. Olańczuk-Neyman, H. Mazur-Marzec. Gdańska-Gdynia: The Committee of Environmental Engineering Polish Academy of Science, 2010, s.35-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi