Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu

Abstrakt

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wymiar społeczny procesu rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich. Pokazuje problem na tle przykładów procesów rewitalizacyjnych w krajach rozwiniętej demokracji oraz na przykładzie terenów pofortecznych (Kwartał Grodzisko w Gdańsku) objętych programem odnowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich = Transformation of degraded spatial structures of Polish metropolises strony 131 - 153
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M.: Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu// Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich = Transformation of degraded spatial structures of Polish metropolises/ ed. pod red. Tomasza Parteki. Warszawa: KPZK PAN, 2005, s.131-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi