Rheological properties of lipids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rheological properties of lipids

Abstrakt

Przedstawiono ocenę systemów żywności ze szczególnym uwzględnieniem zawarto-ści w nich lipidów, pod względem ich właściwości reologicznych. Opisano kil-ka schematów dotyczących przewidywanego rozkładu sił, a także rodzaju przep-ływu, opisujących możliwości pomiaru właściwości w tych strukturach dla róż-norodnych produktów żywnościowych o zróżnicowanej zawartości tego składnika.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Chemical and functional properties of food lipids strony 61 - 67
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi